Забраниха пашуването на стада и животни в посевите

Кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов издаде заповедта

Кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов издаде заповед относно пашуването на селскостопански стада и животни. В нея, считано от 1.04.2016 г., се забранява пашуването им да се извършва в ливади, лозови масиви и всички видове посевни площи на територията на община Гоце Делчев.

Заповедта е на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за опазване на селскостопанското имущество и Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев.

При неспазване на забраната, посочена в заповедта на кмета, нарушителите ще бъдат санкционирани с актове, съставяни по чл. 18 от Закона за опазване на селскостопанското имущество.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"