Връзката между здравето и спорта обсъдиха в ЮЗУ

Проведе се студентска научна конференция на факултета "Обществено здраве, здравни грижи и спорт“

В Югозападния университет „Неофит Рилски“ днес се проведе 18-тата Студентска научна конференция на факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“.
Форумът бе открит от доц. д-р Росица Дойновска – председател на организационния комитет и ръководител на катедра „Здравни грижи“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“.
„Усилията на студентите, докторантите и преподавателите превърнаха студентската научна конференция на факултета в сериозно научно събитие и всички се надяваме и тази година тя да продължи в този академичен дух, който създадохме в годините и който подпомогна процеса на изграждане на съвременни насоки за развитие на специалностите във факултета. С всяка изминала година съвместните научни изследвания на студентите, докторантите и преподавателите стават по-качествени и задълбочени и предлагат възможни практически решения в професионалната сфера на реализация за всяка от специалностите във факултета“, каза доц. Дойновска. Тя подчерта, че ръководството на Югозападния университет създава възможности на студентите да участват със своите преподаватели в изследователска работа в университетски и факултетски лаборатории и центрове, да генерират идеи свързани с техните професионални интереси, да изграждат практически умения, да трупат собствен опит и да прилагат придобитите знания.
Конференцията протече в три секции „Кинезитерапия и спорт“, „Социални дейности и здравни грижи“ и „Логопедия“.
В научния форум се включиха студенти и докторанти от факултета, сред тях бе и Грегъри Спрей – единственият американски докторант по програма „Еразъм+“ в България, който се обучава в ЮЗУ „Неофит Рилски“.
Участниците в конференцията представиха значими за тях и техните преподаватели научни изследвания, които показват напредъка в научноизследователската дейност на факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен