Правно-историческият факултет на ЮЗУ се разделя с 356 дипломанти

Днес ще се проведе тържествена церемония по случай връчването на дипломите им

Днес от 11:00 часа в аулата на Учебен корпус 1 ще се проведе тържествена церемония по случай връчването на дипломите на випуск 2016 от Правно-историческия факултет.
Пред старта на своята реализация са 356 дипломанти от специалностите „Право”, „Международни отношения”, „Публична администрация”, „Европеистика”, „История” и „Връзки с обществеността”. Дипломите на отличниците ще връчи проф. дюн Борис Велчев, председател на Конституционния съд на Република България. По традиция те ще получат плакет от ректора на Югозападния университет за показаните високи резултати в процеса на своето обучение.
Както всяка година на тържествата по случай дипломирането ще присъстват народни представители, представители на общинското и областното ръководства, съда, прокуратурата и органите на обществения ред, както и на културни, образователни и бизнес организации от града и региона.
Правно-историческият факултет продължава да поддържа високи образователни стандарти за придобиване на научни знания и професионални умения, формира общност от личности не само в професионален, но и в общочовешки план.
Чрез активно развити и обогатени форми на преподаване, практическа насоченост на обучението, съвместни мероприятия с бизнеса и институциите, дипломантите се реализират успешно в различни професионални сфери.
Най-големият факултет в Югозападния университет вече 25-години поддържа имидж на авторитетна образователна и научна институция с традиции. Правно-историческият факултет все повече затвърждава място в европейското образователно пространство. Неговата дейност непрекъснато се интернационализира като следствие от успешното осъществяване на изискванията на Университетската магна харта, Сорбонската декларация и Декларацията от Болония за изграждане на ново европейско пространство на висше образование.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен