Испански туристи се запознаха с природата на Национален парк "Рила“

Експертите ги запознаха с богатото биологично разнообразие и природните забележителности в защитената територия

Испанска група туристи, природолюбители, посетиха централния офис на Дирекция „Национален парк Рила“ в Благоевград с желание да научат повече за защитените територии в Рила планина и възможностите за посещения на уникални природни обекти в парка.
Експертите от националния парк ги запознаха с богатото биологично разнообразие и природните забележителности в защитената територия и им представиха подробна маршрутна информация за посещенията.
Туристическата група получи картен материал и дипляни на парка, които да са в полза при преходите в Националния парк.