Избрани Новини

Общинското ръководство на Петрич се отчете за година управление

Кметът Бръчков напомни за успеха при въвеждането на обучение по религия в предучилищните групи и първи клас

Реформата в МБАЛ „Рокфелер” чрез обединението с МБАЛ „Свети Врач” ЕООД Сандански, придобиването на собственост от Община Петрич върху имот от 53 дка за градски парк, въвеждането на „Синя зона”, членството на ОФ „ВиК” ЕООД в Асоциацията на водните дружества, инфраструктурните подобрения по третокласната пътна мрежа в резултат на добрата комуникация с държавата, първият етап от процеса за изграждане на Дом на покойника – това са основните аспекти, които кметът Димитър Бръчков открои като значими за година управление. Той допълни и за успеха при въвеждането на обучение по религия в предучилищните групи и първи клас. Градоначалникът изрично уточни, че много внесени проекти на общината, чакат отговор за финансиране, като част от тях имат предварителното нужно одобрение. „Искрено вярвам, че каквато и да бъде действителността оттук насетне няма да има правителство, което да си позволи да зачеркне с лекота добрите инициативи на общините по места”, посочи кметът.

Заместник кмета по финансите Илко Стоянов открои като приоритет в отчета си увеличената значително събираемост на местните данъци и такси за 2016 година и успоредно с това факта, че община Петрич е една от първите в областта сключили споразумение с НАП за взаимодействие във връзка с осигуряване на достъп до електронни административни услуги чрез ПИК код. През годината е разработен също софтуер, който от следващия месец ще дава достъп до информация относно свободни и наети имоти, наематели, площи и суми. Изготвен е и първият по рода си регистър на общинските жилища. За 2016 година Община Петрич има изготвени и внесени пет проектни предложения по Програмата ИНТЕРРЕГ V-А „Гърция – България 2014-2020” на обща стойност : 5 839 689,49 евро, в рамките на които за бюджета на общината като партньор се предвиждат 1 435 698,81 евро. През тази година е подписан също договорът с МЗХ и Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони. Общата стойност на проекта: 57 054,90 лева. През годината е реализиран  проект за подкрепа за независим живот и преодоляване на социалната изолация на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора чрез осигуряване на комплексни грижи чрез Център за почасови услуги. По него са обхванати 92-ма потребители. От проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Петрич" се ползват 70 души. По програма "Обучение и заетост на младите хора" в Община Петрич бяха назначени 103-ма младежи на възраст до 29 години, обобщи Илко Стоянов.                                                                                                       В ресор строителство заместник кмета Минка Салагьорова отчете старта на дейностите по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. В резултат на бързо извършените енергийни обследвания и инженеринг в Петрич ще се санират блокове с 24 входа в кварталите „Изток” и „Самуил”.  Започнато е изграждането на главен канализационен клон в село Първомай, с което ще се постигне 100 % покритие на най-голямото село с канализационна мрежа. В с. Тополница е изграден възловия водопровод, свързващ двата резервоара. За град Петрич вече е подменен основен водопроводен клон на околовръстната ул. „Места“, който непрекъснато аварираше. Благоустроени са улици в част от селата, почистени са с години затлачени дерета. По пътя за подгорските села се укрепиха два рискови моста и изгради плочест водосток на едното съоръжение. Със средства от капиталовите разходи предстои проектиране на пътя от разклона за м. Рупите през отклонението за храма на Ванга, покрай минералните извори, за да се осигури достъп на туристите до античния град „Хераклея Синтика”.

Главният архитект Владимир Митрев посочи, че отначало е започната процедурата за Общ устройствен план на Петрич, в момента се проектира и нов околовръстен път. През 2016 година в общината се отчита двойно завишение на частните инициативи спрямо предходни години. 90% от подробните устройствени планове за годината касаят производствени нужди, 8% са за обществено обслужване и 2% за жилищно строителство. Издадени са 22 разрешителни за строежи в т.ч. за ваканционни комплекси,  СПА хотели, къщи за гости и други туристически атракциони.                                                                                             Директорът на дирекция „Административно обслужване” Рилка Филипова посочи, че през 2016г. Община Петрич е заявила участие в ОП „Региони в растеж” на стойност 17 млн лв. с обхват административния център на общината – гр. Петрич и Програмата за развитие на селските райони с обхват малките населени места. С европейско финансиране Община Петрич залага разработването на проект за дейности по консервация и реставрация на Архиеологически паметник на културата „Античен град Хераклея Синтика” и прилежащите му некрополи, както и изграждане на инфраструктура около самия културен обект предназначена за посетители. В ход е и процедурата по безвъзмездно придобиване право на собственост на имота на бившето помощно училище в Петрич с обща площ 7 320 кв.м. С оглед защита на дейността на общината свързана основно с предоставяне на административни услуги и с оглед защита дейността на общинските фирми, през изминалата една година Община Петрич е заявила в Патентното ведомство запазване на три търговски марки – тази на Община Петрич, тази на ОФК „Беласица” и на Античен град „Хераклея Синтика”.                                                                                                                             В ресор „Хуманитарни дейности” заместник кмета Илияна Попова отчете новата Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби и награждаването по нея на 30 ученици с изявени дарби. Приета бе и Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Петрич и картотекирани клубовете по нея. За първи път е създаден Регистър на спортните клубове. През 2016 година се възобновиха традициите на хандбала в Петрич чрез създаването на ОХК „Беласица”, в който тренират 45 деца. Годината остава значима и с реализираните домакинства на община Петрич на МММ боеве, Национален турнир по бокс и Международен турнир по борба. Предвид добрата организация Петрич има защитена вече квота за домакинство през 2017 г. на кръг от Републиканско първенство за юноши и кадети по борба свободен стил, кръг от Републиканско за юноши по бокс и  кръг от българския шампионат по екстремно колоездене. През 2016 година в Петрич беше създаден иОбщински детско-юношески духов оркестър. Основната цел в туристическо отношение за годината е била– популяризиране на дестинацията Петрич –„Туризъм през всички сезони”, „Петрич – многолик и непознат”. Създадени са за първи път туристически сайт на община Петрич и бизнес сайт. Общината вече има и свое туристическо лого. 37 525 туристи общо до края на ноември са посетили градски исторически музей Петрич и обектите към него – НПМ „Самуилова крепост”, къща Ванга, централна експозиционна зала и античен град „Хераклея Синтика”, за който данните са само за три месеца, съобщи в отчета си Илияна Попова.                                                                                                                                    В заключение кметът Димитър Бръчков обобщи, че за някои от секторите, които се реформират на първо четене има неразбиране, а причината е в дългогодишното статукво, което обаче показват резултатите към днешна дата е било обричащо. „Затова ние ще продължим, за да дадем заслужено новата посока за развитие на общината. Убеден съм , вървим по правилния път и времето ще го потвърди”, каза кметът Димитър Бръчков. 

 Топ Новини

Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май