Община Петрич подготвя културния календар за 2017 година

За първи път го прави заедно с граждани, културни институции, неправителствени организации, творчески сдружения

Календарът с културните събития за 2017 г. на Община Петрич за първи път ще се подготвя съвместно с културни институции, неправителствени организации, творчески сдружения, граждани. Всички те могат да правят предложения за културни мероприятия, които да бъдат подпомогнати със средства от общинския бюджет догодина. Предложенията, които ще се внасят,  трябва да съдържат информация за организатора и партньорите, както и подробно описание на събитието /жанр в изкуството, тематика, връзка с традиционни празници, провеждано ли е досега в Петрич, има ли сродно културно събитие в страната/. Изисква се още предложението за културно мероприятие да бъде подкрепено с дата и място на провеждане, проектен списък на участници/изпълнители, програма на протичане, прогнозен брой публика и техническо обезпечаване /озвучаване, осигуряване на сцена, транспорт и др./. Изготвеното предложение следва да съдържа още финансов план и очаквано финансиране от бюджета на Община Петрич. Предложенията се приемат до 19.12.2016 г. Постъпилите ще бъдат внесени на вниманието на комисиите към Общински съвет Петрич.  Снимка на Деня

Щрихи от Плевен