Подобриха района на детска млечна кухня в Петрич

Майки с колички имаха затруднения при достъпа до кухнята

Общината реагира на сигнал на родители и на директора на ОДЗ „Слънце” относно затрудненията при достъпа на майки с колички до кухнята. В отговор започнаха дейности по оформянето на подстъп към дворното пространство на кухнята и изграждането на рампа с парапет за движението на детските колички. Изгражда се и метален навес, който ще пази от слънце през летните месеци и от дъжд през останалата част на годината. Нови павета ще бъдат положени по протежението на терасата, по която се движат майките с колички ,за да стигнат до млечната кухня. „Предвидено е и обновяване на мазилката по терасата, тъй като сегашната се рони”, уточни главният инженер на Община Петрич Николай Попов.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен