Публикацията на учени от Стопанския факултет на тема "Повишаване привлекателността и разпознаваемостта на образа на България като туристическа дестинация" получи наградата за отлична публикация на Международната конференция в сферата на научните изследвания и управлението в туризма "ТиЕмЕс Алгарв 2016", която се проведе в град Олио, Португалия. Отличието бе връчено на декана на Стопанския факултет и ръководител на катедра "Туризъм" доц. д-р Преслав Димитров от проф. д-р Жозе Санторо. На награждаването присъства и един от водещите учени в сферата на икономиката и управлението на туризма - проф. Музафер Юсал, сред гостите бяха и проф. Джон Трайб и проф. Джон Брайън. Разработката ще бъде публикувана и в престижното международно реферирано издание "Tourism & Management Studies" .

Отличената публикация е подготвена от научен екип в състав: доц. д-р Преслав Димитров, доц. д-р Мария Станкова, ас. д-р Иванка Въсенска и д-р Димитрия Узунова.