Избрани Новини

ЮЗУ ще си сътрудничи с факултет на университета "Евро-Балкани“

Ще работят по съвместни инициативи, ще обменят опит по научни и изследователски проблеми

Договор за двустранно сътрудничество подписаха Философският факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Факултетът за изследвания на Югоизточна Европа на университета „Евро-Балкани в Скопие, Македония.

Двамата декани доц.д-р Борис Манов и проф. д-р Душка Матевска се договориха да работят по съвместни инициативи, да обменят опит по научни и изследователски проблеми, да развиват обмен на студенти и преподаватели.

Предстоящите дейности включват стартиране на съвместен проект по проблемите на интеркултурните процеси в балканските общества; участие на преподаватели и студенти от Философския факултет в Международна конференция по проблемите на глобализацията и нейните политически, културни и икономически измерения, която ще се състои в Охрид през месец януари 2017 г.; провеждане на Докторантска научна сесия през месец април 2017 г. в Благоевград; участие на студенти и преподаватели от Философския факултет в Летен университет, който ще се проведе в Охрид през месец август 2017 г.

 Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)