Избрани Новини

Обсъждат актуални възможности за развитие на селските райони в Петрич

Срещата ще се проведе днес от 14:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Петрич

Екипът на Областен информационен център - Благоевград и община Петрич организират  информационна среща на тема "Актуални възможности за развитие на селските райони със средствата на ЕСИФ".

Срещата ще се проведе днес от 14:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Петрич.

На срещата ще бъдат представени в резюме активните към момента процедури:

"Активно включване" и "Развитие на социалното предприемачество" по ОПРЧР, както и подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" по ПРСР.

Кампанията е насочена към представители на общини, социални предприятия, работодатели, НПО, МИГ- ове, читалища и други потенциални бенефициенти от 13-те общини в област Благоевград, допустими за финансиране по ПРСР.

Целта на срещата е достигане на актуална и точна информация за възможностите за безвъзмездно финансиране на проекти със средства от ЕСИФ. Услугата е напълно безплатна за всички участници в срещата.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)