Избрани Новини

Внесоха в съда обвинителен акт срещу бившия кмет на Петрич

Обвинителният акт е от 1700 страници

Обвинителен акт от 1700 страници срещу Вельо Илиев, бивш кмет на Община Петрич, и Младен Пильоков, бивш главен счетоводител на Общината, внесе днес за разглеждане в съда Окръжна прокуратура - Благоевград. Те са обвинени в неизпълнение на служебните си задължения, от които настъпили значителни вредни последици и в умишлена безстопанственост.

В хода на досъдебното производство, ръководено от ОП-Благоевград, са разпитани 61 свидетели, назначена и изготвена техническа експертиза на представените документи. Материалите по делото са събрани в 81 тома, 45 от които са документи.

Двамата обвиняеми са привлечени към наказателна отговорност през май т.г. и понастоящем са с мярка за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на по 5 000 лева.

В хода на разследването е установено, че в периода от 01.01.2007 г. до 19.10.2011 г. в гр. Петрич в качеството си на длъжностно лице – кмет на Община Петрич, Илиев не е изпълнил служебните си задължения, произтичащи от разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и Закона за обществените поръчки, като не взел решение за откриване и не провел процедури за възлагане на малки обществени поръчки – открит конкурс за доставка през 2007 г. и 2008 г. и обществени поръчки за доставка през 2009 г., 2010 г. и 2011 г. на лекарства и лекарствени продукти на ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите в Община Петрич. С тези свои действия обвиняемият целял да набави за „Фарма Петра“ ЕАД гр. Петрич облага в размер на 926 281.91 лв. без ДДС. От деянието му настъпили значителни вредни последици в същия размер за Община Петрич.

На свой ред Младен Пильоков в периода от 20.04.2006 г. до 19.10.2011 г. в гр. Петрич в качеството си на длъжностно лице, на което е възложено да изпълнява работа, свързана с пазене и управление на чуждо имущество, а именно главен счетоводител в Община Петрич, умишлено не положил достатъчно грижи за управлението и запазването на повереното му имущество в общината. Същият не създал организация за законосъобразното управление и разходване на делегираните в общинския бюджет държавни целеви средства лекарствени продукти, предписвани и отпускани на ветераните от войните и за заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите. В нарушение на изискванията обвиняемият Пильоков съставил платежни нареждания и разходен касов ордер за изплащане на суми по фактури на „Фарма Петра“ ЕАД гр. Петрич без да изиска от въпросната фирма опис на рецептите със стойност, без да извърши проверка относно съответствието между стойността на представените рецепти и стойността посочена в съответната фактура. Също така той не извършил проверка относно наличието на всички необходими реквизити, а именно: имената и личния регистрационен номер на лекаря/стоматолога, който издава рецептата, или регистрационния номер на лечебното заведение, в което той работи; наименование на общината която изплаща рецептата; номерът на документа удостоверяващ правоимащия; подпис на правоимащия. В резултат на това за Община Петрич настъпили значителни щети в особено големи размери - 1 117 697,81 лв., като случая е особено тежък.

Предстои да започне съдебен процес срещу двамата обвиняеми.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)