Избрани Новини

ЮЗУ обявява прием по седем нови магистърски програми

Приемът на документи ще продължи до 26.09.2016 г.

Стартира приемът на документи за магистърски програми в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. От учебната  2016/2017 година университетът обявява прием по нови специалност в образователна-квалификационна степен „магистър“. Приемът на документи стартира на 29.08.2016 г. и ще продължи до 26.09.2016 г.

Новите специалности в ЮЗУ „Неофит Рилски“ са: „Предучилищна музикална педагогика“, „Превод“ (руски, чешки, хърватски, сръбски, гръцки, словенски или български език) – за чуждестранни студенти, Българският език като чужд“ (преподаване на български език на чужденци и на български граждани с друг майчин език), „Археология“, Медии, продуценство и бизнес“, Международен PR“, „Актьор за кино и телевизия“.

Условия за кандидатстване:

1.Кандидатите да имат завършена бакалавърска или магистърска степен и среден успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от добър.

2.Завършилите образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“ могат да се обучават само в същото професионално направление със срок на обучение 4 семестъра (в съответствие с изискванията на с чл. 42, ал. 6 от ЗВО)

Магистърски програми, изискващи конкурсен изпит по английски език:

1.”Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение”

 2.”Английски език и антропология на Югоизточна Европа“ само кандидатстващите от специалност “Българска филология”

 За участие в класиране, кандидатите следва да са положили изпита с успех не по-нисък от Мн.добър 4.50.

           Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)