ЮЗУ обявява конкурси за докторанти

Броят на докторантурите за редовно обучение е 88, за задочно обучение – 19

Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2016/2017 година. Броят на докторантурите за редовно обучение е 88, за задочно обучение – 19.  Университетът обучава докторанти в следните области: Педагогически науки; Хуманитарни науки; Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; Здравеопазване и спорт; Изкуства.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия