Избрани Новини

През 2015 в Благоевградско са приключили 2 228 дела за престъпления

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 1 776

През 2015 година в област Благоевград са приключили делата за 2 228 извършени престъпления, съобщиха от ТСБ-Благоевград, цитирани от БНР. Делата за 1 065 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 832 – с условно осъждане, за 44 – с оправдаване, за 4 – с прекратяване, и за 283 - с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 897 извършени престъпления, което е повече с 14.6% в сравнение с 2014 година.

Броят на обвиняемите лица в областта през 2015 г. е 2 122, от които:

• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 974 лица (45.9% от общия брой на обвиняемите);

• условно осъдени са 802 лица, или 37.8 % от общия брой на обвиняемите;

• освободени от наказателна отговорност са 285 лица, или 13.4% от общия брой на обвиняемите;

• оправдателна присъда са получили 47 обвиняеми лица (2.2%);

• на 14 лица (0.7%) делата са прекратени.

През 2015 г. броят на осъдените лица с влезли в сила присъди в област Благоевград е 1 776. В сравнение с 2014 г. се наблюдава увеличение със 7.4%.

 


Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)