Избрани Новини

В Благоевград разкриват две нови групи в детски градини

Те са в кварталите "Струмско“ и "Еленово“

Две нови групи ще бъдат разкрити в детските градини „Света Богородица“ и „Усмивка“ в Благоевград. Решението бе взето на редовна сесия на Общински съвет- Благоевград днес. Детските заведения се намират  в кварталите „Струмско“ и „Еленово“, а решението е съобразено с нуждите на децата и подадените от техните родители заявления. Благоевградските съветници единодушно решиха да бъде открита нова първа възрастова група (3 - 4-годишни деца) в Детска градина № 2 „Света Богородица“, където за учебната 2016/2017 година вече има приети 48 деца, разпределени в две първи възрастови групи. Заявления са подали още 20 родители, което изисква разкриването на нова група.  Аналогична е ситуацията в Детска градина „Усмивка“, където ще се открие рановъзрастова група (2 - 4-годишни деца).

„Откриваме нови две групи с 50 деца, 2 по 25 в кварталите „Струмско“ и „Еленово“. Преди напливът беше повече към центъра, а сега към „Струмско“ и „Еленово“ и това не е случайно. Всичко това, което се прави като инфраструктура, саниране, детски площадки прави тези квартали да са привлекателно място за живот на младите хора“, каза кметът д-р Атанас Камбитов.

На въпрос за нова детска градина или ясла за нуждите на кв. „Освобождение“ кметът Камбитов уточни, че проблемът го има и припомни разногласията с ЮЗУ „Неофит Рилски“ във връзка с Механотехникума в Благоевград. Той заяви, че темата за ЮЗУ стои да бъде разгледана на следващата сесия на ОбС, за да се уточни политиката на Общината по казуса. „Помните, че имаше ангажимент, ако се прехвърли Механотехникума на ЮЗУ „Неофит Рилски“, ние дадохме тогава положително становище въпреки несъгласието, с уговорката да се освободят всички бази на Община Благоевград, а те не са малко по договор“, допълни д-р Камбитов. Той представи и друго решение, което Община Благоевград е намерила за разрешаване на проблема с липсата на детска градина в кв. „Освобождение“ и то идва по ОП „Региони в растеж“. „Това, което правим в момента, за да решим проблема в кв. „Освобождението“ е на терена на ДГ№  „Вечерница“  да бъде изградена нова детска градина, финансирана по ОП „Региони в растеж“, както е по Инвестиционната програма, одобрена от Оперативната програма“, уточни кметът Атанас Камбитов.

Местните парламентаристи гласуваха общо 27 точки. Сред по-значимите от тях бе промяната на наименованието на Обединените детски заведения и запазване правото на същите да приемат, отглеждат и възпитават деца от яслена възраст. Заместник-кметът по култура и хуманитарни дейности Христина Шопова категорично заяви в подкрепа на точката и с това прекрати спекулациите, които се появиха, че закриване на детски яслени групи в община Благоевград няма да има. Своето „за“ благоевградските съветници дадоха и за промяната, която се изисква с влизането в сила на новия Закон за предучилищно и училищно образование извънучилищните обслужващи звена да се преобразуват в Център за подкрепа и личностно развитие. С това решение Обединен детски комплекс се преименува на „Център за подкрепа и личностно развитие - Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград“, Ученическо общежитие - Благоевград преминава в „Център за подкрепа и личностно развитие - Ученическо общежитие“, а Общински ученически интернат преминава в „Център за подкрепа и личностно развитие - Общежитие за деца-спортисти“. Гласувани бяха още промени в Наредбата за реда и условията за установяване на жилищните нужди на гражданите, ползване и управление на общински жилища, като бяха въведени две поправки. Първата е във връзка със „средния месечен доход на член от семейството да не надвишава 80 % от размера на минималната работна заплата, установена в страната“, а втората е свързана със закупуването на общински жилища от наемателите, които вече ще трябва да имат настанителна заповед не по-малко от 4 години.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)