Доброволци в Сатовча нащрек заради риска от пожари

В момента има пълна забрана за палене на стърнища и сухи треви по слоговете

Доброволното формирование от огнеборци в община Сатовча следи всеки ден земеделски имоти за възникването на пожари. Заради продължилите повече от месец суша и горещо време изсъхна голяма част от тревите по пасищата, мерите и изоставените ниви. Това създава реални предпоставки за възникване на пожари в горските територии и в земеделските земи. Кметът Арбен Мименов проведе работна среща с доброволци, екополицаи, пожаронаблюдатели, водачи на водоноските, с представители на РС ПБЗН-Гоце Делчев, с кметове на населените места. Бяха начертани мерки за обединяване на усилията и взаимодействието между всички звена за опазването на горските и други територии и имоти на гражданите от пожари. В момента има пълна забрана за палене на стърнища, сухи треви по слоговете, крайпътните ивици, вилни места, земи в горския фонд и други земеделски земи и тази забрана следва да се сведе до знанието на всеки земеделски стопанин и животновъд. Огнеборците в общината стриктно наблюдават и охраняват селските имоти с оглед навременно откриване на възникнали пожари. Доброволното формирование е регистрирано съгласно Закона за защита при бедствия и наброява 16 човека. Всички те са обучени, застраховани, инструктирани и оборудвани за гасене на горски и полски пожари. Наличната техника също е в състояние на готовност за предотвратяване на нежелани последици. Наскоро са им доставени тридесет тупалки за по-удобно и бързо потушаване на полските и горски пожари. Те са наясно, че при огнен инцидент трябва да подадат сигнал на телефон 112, след което да започнат гасенето с подръчни материали.

Над 15 години доброволци гасят пожарите в община Сатовча. Причината е, че Сатовча е на над 35 километра от най-близката противопожарна служба в Гоце Делчев. Доброволната структура има подразделения в селата Сатовча, Кочан, Вълкосел и Слащен, информира standartnews.com.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"