Представят актуални възможности пред бизнеса

Информационната среща ще се проведе днес

Експертите на Областен информационен център – Благоевград и техни колеги от дирекция „Централно координационно звено" в Министерски съвет ще представят актуални възможности за бизнеса по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност". Информационната среща ще се проведе днес от 9.30 часа в зала 101 на община Благоевград.

Форумът ще протече на два модула. В първата част служителите на ОИЦ – Благоевград ще представят отворените в момента за кандидатстване процедури по ОПИК - „Енергийна ефективност за МСП" и „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП". За подобряване на енергийната ефективност предприятията могат да подават проектни предложения до 12 октомври 2016 г., а за внедряване на мерки за развитие на управленския си капацитет – до 15 август 2016 г.

По време на втория модул експертите на Министерския съвет ще запознаят представителите на бизнеса с новите подзаконови нормативни актове, приети в съответствие със ЗУСЕСИФ, които уреждат правилата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от ЕСИФ за периода 2014-2020 и правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на БФП от ЕСИФ.

В информационната среща могат да се включат представители на бизнеса от всички населени места на Благоевградска област, като участието им е безплатно.

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"