Избрани Новини

Поредица от срещи проведе ОИЦ в областта

Животът

20-06-2016, 13:00

Снимка:

ОИЦ

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Още по Темата:

ОИЦ Велико Търново стартира кампанията „Успешни ЗАЕДНО”

Темата бе „Актуални и предстоящи възможности – 2016 г.“

В периода от 6 до 17 юни 2016 г. Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново проведе в общините от Великотърновска област поредица от информационни срещи на тема „Актуални и предстоящи възможности – 2016 г.“. В събитията участваха около 160 представители на общинските администрации, бизнеса, обществени и неправителствени организации, читалища, учебни заведения, заинтересовани граждани и др.

По време на срещите бяха представени актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване с проекти по оперативните програми, финансирани от европейските фондове до края на 2016 г. Акцент бе поставен върху процедури и мерки от оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Околна среда“, „Региони в растеж“„Добро управление“ и Програма за развитие на селските райони, които представляват интерес за общините, фирмите и предприятията, учебните заведения и земеделските стопани. Присъстващите бяха запознати с модула за електронно отчитане на вече одобрени проекти на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020. Представен бе и публичния модул на ИСУН 2020, който позволява извършване на справки за изпълняваните европроекти по оперативни програми, типове бенефициенти, по райони на планиране, области и общини.

По време на информационните събития екипът на Областен информационен център - Велико Търново отговори на редица въпроси, а на всички участниците бяха раздадени рекламно-информационни материали.

 Топ Новини

Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май