Младежи от седем страни обсъждат неформалното образование

Международната конференция е организирана от Сдружение "Международни инициативи за сътрудничество“ - Разлог

Международна конференция в областта на неформалното образование, с участие на младежки лидери от Виетнам, Индонезия, Мексико, Непал, Филипините и Уганда, организира Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество“ - Разлог. Инициативата си постави за цел да трансферира европейския опит в неформалното образование към партньорски държави извън Европейския съюз. В конференцията взеха участие и представители на национални институции, които имат отношение към формалното и неформално образование, младежки лидери от България, студенти и доброволци по проекта и др. 

Основен акцент в програмата бе представянето на добри практики в прилагането на неформални образователни методи и подходи за млади хора. След конференцията в София участниците имаха  възможност да обменят опит с организации и институции от цялата страна.

На 15, 16 и 17 май продължават срещите им и обменът на опит с младежи в Разлог.