мУсомищЕ или мОсомищЕ, или...?

Засега спорът за името на селото остава отворен

Може би М?сомище е единственото населено място на България, на което табелите, поставени на входа и на изхода за селото, са изписани по различен начин. На едната табела е изписано  Мусомище, а на другата - Мосомище. И не само - на документите за самоличност на живеещите в селото името на селището е изписано в трети вариант. Ето и кратък репортаж на Тв Запад Гоце Делчев сред местни жители по въпроса:

"Всякой има различни рабирания, на - аз, като човек, който съществува в това село, се знае Мусомища", разказва възрастен жител.

"Живея тук вече от 70-та година. И сякой го по различно разбира. Дали е Мусомищаили Мусомище... Отде да знам как е правилното?!", недоумява друг.

"Навсякъде пише различно - е това е лошото.", кахъри се трети.

"Как се изписва правилно името Мусомище?" – "Как го изречеш. Как го изречеш - така е правилно.", услужливо отговаря друг жител на населеното място.

"Му-со-ми-ще.". "А на личната карта забелязали ли сте как е изписано?" – "Не съм забелязал, ама трябва да е Мусомище. Не с "У". С "О" трябва да е!", категоричен е жител, в стремежа си да помогне за изясняване на случая.

"Кмета как реши. Кмета!", сигурна е местна жителка.

"Според мене трябва да е Мосомища". "Защо?"- "Защото така си го знаем ние. Тука сега две табели има - едната е Мусомища, другата Мосомища. Не мога да ви кажа защо."

"Според мен е Мосомище. Така си го знаеме и след това имаше един период, в който се промени името.", насочва към истинското име млада жена.

"Не е Му...сомища, щото Мусомище някой, всеки го различно го такова.“

Как се изписва името на гоцеделчевското село, е загадка за много хора.

Тодор Либяховски - кмет на село М?сомищ?- "В моята предизборна програма бях заложил да се работи до изясняване на този казус. От древни времена е под името Мосомище. От 1999г., когато започват да сменят личните карти, се появява адресната регистрация на жителите Мусомища. При проверка в Единния каталог на териториалните единици е Мусомища. Не знаем по каква причина това се е сменило. Но желанието на хората е да се върне старото име Мосомище, тъй като печати на читалище, на училища, на кметството, на църква - всичко е Мосомище. И възнамерявам да напиша писмо до съоветните институции и да се реши един път завинаги този въпрос.“

В селото се разказват няколко истории за произхода му.

„Знаете ли откъде идва името?", задава друг въпрос екипът на Тв Запад Гоце Делчев.

"Тук има много мостове и затова са го кръстили Мусомища."

"Има предание от едно време, че имало много мостове тука и оттам идва думата Мосомище."

„Реката, която в момента  минава през селото, е била доста бурна, голяма и не е било възможно да се минава и затова са построили доста мостове.", разказва жена от селото.

Николай Даутов - географ: "Му-со-ми-ща. Това е името". "Защо?" – "С това име селището фигурира в официалната статистика, с това име намираме селището в османските регистри -  Мусомища или Мусомище - това е името на селото.", твърди Даутов.

"Има две съставки-  продължава географът - Мусом + ище/а. Това е име – бащино, което се е превърнало във фамилно, тоест то е съставено от името Мусо + това "ом", което в онази епоха е образувало фамилия, тоест Мусом носят наследниците на този Мусо. Това е изчезнало - архаично име, както много други."

Засега спорът за името на селото остава отворен, но жителите му искат да се изясни кой е правилният вариант и каква е историята на произхода на името на селището.

Преди години кметът на населеното място Иван Ламбрев изпратил писмо до тогавашния президент Георги Първанов, а след това готвеше ново писмо до президента Росен Плевнениев с надежда, че като като земляк и роден в Гоце Делчев ще помогне. Тогава много местни жители на шега написаха и писмо с искането селището им официално да се казва Мосомище до Дядо Коледа.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен