Незаконни кладенци доведоха до 3000 лeва глоба

Шеф на "Бест пластик" ООД допуснал изграждане на три сондажни кладенеца, без да получи разрешителни

Съдът в Петрич потвърди глоба от 3000 лева на Юлиян Герчев, управител на фабрика за преработка и рециклиране на пластмаса в петричкото село Капатово. Шефът на „Бест пластик" ООД допуснал изграждане на три сондажни кладенеца в предприятието, без да получи разрешителни от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" - Благоевград. На производствената площадка имало два стари сондажа, които не функционирали. Затова ръководството на фабриката решило да направи нови. През 2010 година са изградени три кладенеца – два с дълбочина 37 метра и един с дълбочина 60 метра.
При проверката от експерти на Басейнова дирекция е констатирано че в производствения процес се формират отпадъчни води, които преминават през утаители и се заустват в река Малнешка. Съставени са актове за тези нарушения и са дадени предписания да се изпълнят законовите разпоредби за работата на цеха за пластмаса.

Съдът освободи от наказателна отговорност управителя на фаабриката, но му наложи административна глоба. Районните магистрати взеха предвид смекчаващите вината обстоятелства - изрядното процесуално поведение, изминалия сравнително дълъг период от време от датата на деянието досега, което не се дължи на поведението на подсъдимото лице. Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Окръжен съд - Благоевград, информира standartnews.comСнимка на Деня

Щрихи от Плевен