Избрани Новини

В Банско обсъдиха риска от наводнения

Експертите представиха анализ и оценка на състоянието на водите

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ проведе обществено обсъждане на два свои основни стратегически документа - проектите на „План за управление на речните басейни“ и „План за управление на риска от наводнения“ за периода 2016-2021 г. в гр.Банско". Пред кмета на общината Георги Икономов, заместник-кмета Стойчо Баненски, кмета на Добринище Китан Галчев и заинтересовани лица, експертите от дирекцията представиха анализ и оценка на състоянието на водите (повърхностни и подземни), зоните за тяхната защита, тяхното екологично състояние, както и предвидените мерките за запазването на водите в Западнобеломорския район, в който попада и Банско.

Бе представен също „План за управление на риска от наводнения“ - проектен документ с изключителна важност предвид климатичните промени и все по-нарастващия риск от наводнения, които страната ни е изправена. За целта е направена предварителна оценка на риска от наводнения, изготвени са карти на 14-те района с потенциален риск, като за всеки от тях се предлагат превантивни мерки за предотвратяване.

Изработването на тези цялостни планове цели постигането на националните и европейските изисквания за качество на водите, както и защита на населението от природните бедствия.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)