Започват проверки за нерегламентирани сметища по реките

Да се предприемат своевременни мерки по тяхното отстраняване

РИОСВ – Благоевград изпрати указания до кметовете на всичките 16 общини в териториалния си обхват да организират огледи на речните легла и прилежащите им територии, намиращи се в обхвата на общините. При констатиране на нерегламентирани сметища или съществуващи замърсявания, да се предприемат своевременни мерки по тяхното отстраняване и недопускане образуването на нови.

Експерти на инспекцията ще проверят изпълнението на указанията и ще отчетат осъществения контрол пред МОСВ, тъй като министър Ивелина Василева разпореди проверките в цялата страна с цел превенция и недопускане на замърсявания с отпадъци на речните легла и прилежащите територии на реките.

При констатиране на нерегламентирани замърсявания ще бъдат предприети административно- наказателни мерки.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен