Ученици ще наблюдават водолюбиви птици

Отбелязват Световния ден на влажните зони – 2 февруари

С беседа и наблюдение на водолюбиви птици Регионалната инспекция по околната среда и водите и ученици от Осмо СОУ „Арсени Костенцев“ - Благоевград ще отбележат Световния ден на влажните зони – 2 февруари.

Събитието е днес от 11:00 ч. в местността „Бистраците“ до река Струма край Благоевград и ще се проведе в партньорство с БД „Западнобеломорски район“ – Благоевград.

Международната дата традиционно се отбелязва с образователни инициативи, с активно участие на млади хора. През 2010, 2011 и 2015 г. ученици, водени от експерти на регионалната екоинспекция, наблюдаваха с бинокли водолюбиви птици, а през 2012 г. в информационния център на инспекцията бе представен филм за сладководните местообитания.

Световният ден на влажните зони води началото си от 1971 г., когато на 2 февруари в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони – Рамсарска конвенция.Това е първият международен договор, засягащ опазването на биологичното разнообразие. Обявяването за Рамсарско място не налага специални ограничения при ползването на влажните зони, а напротив, подкрепя риболова и ползване на ресурсите на зоната в разумни граници, осигуряващо дългосрочното им ползване в бъдеще. Всички влажни зони са включени приоритетно в Националната екологична мрежа.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"