Избрани Новини

Девет фирми предложиха колко пари искат, за да правят Лот 3.3

Възнаграждението е за контрол на проектирането и строителство

На публично заседание днес бяха отворени ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя за изпълнение на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.3“. Отворени бяха пликовете с ценовите предложения на следните деветима участници:

1. ДЗЗД „СН АМ Струма Лот 3.3“ с максимално допустимо възнаграждение от 1 845 015,00 лв. без ДДС;
2. ОБЕДИНЕНИЕ „СТРУМА КОНСУЛТ“ с максимално допустимо възнаграждение от 3 935 283,00 лв. без ДДС;
3. „РУТЕКС“ ООД с максимално допустимото възнаграждение от 3 490 000,00 лв. без ДДС;
4. Обединение „ЕН АР – Т7 – Инфрам – 2“ – с максимално допустимо възнаграждение от 5 200 000,00 лв. без ДДС;
5. ОБЕДИНЕНИЕ „СТРУМА 33“ с максимално допустимо възнаграждение от 2 892 600,00 лв. без ДДС;
6. Обединение „СУПЕРВИЗИЯ 3.3“ ДЗЗД с максимално допустимо възнаграждение от 4 303 838,89 лв. без ДДС;
7. Консорциум „МОСТИ-ИКП 3.3“ с максимално допустимо възнаграждение от 4 783 430,00 лв. без ДДС;
8. ОБЕДИНЕНИЕ „СТРУМА – АСОЧИАТИ 3.3“ с максимално допустимо възнаграждение от 3 789 997,28 лв. без ДДС;
9. „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД с максимално допустимо възнаграждение от 2 998 161,28 лв. без ДДС.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)