Неврокопски митрополит Серафим: Христос Воскресе!

Послание за Пасха към всички православни християни в Неврокопска епарnия

Възлюбени във възкръсналия Христос Господ, братя и сестри, скъпи чеда и гости на богохранимата Неврокопска епархия, Христос Воскресе!

"Радвайте се винаги в Господа, и пак ще кажа: радвайте се“. (Фил. 4:4)

"Христос ни изведе от смърттa към  животa и от земята към небесата“, така с нестихваща радост възпяваме и ликуваме днес. Господ ни призовава да бъдем единни в чувствата, в мислите и в преживяванията си „съединени в един дух и в една мисъл“ (1 Кор. 1:10).  Споделяйки тази неудържима радост отправям към всички най-светлия и  утвърждаващ нашата вярата поздрав - Христос Воскресе!

Христовото  Възкресение стана извор на най-голямата радост и най-светлото тържество за всички времена в сърцата на вярващите. Тази несравнима с нищо земно радост е следствие на безграничната Божия любов към Неговото творение и преди всичко към човека.  „Божията любов към нас в това се яви, дето Бог проводи в света Своя Единороден Син, за да бъдем живи чрез Него“ (1 Иоан. 4:9). Господ Иисус Христос, Синът Божий, "смири Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, и то смърт кръстна“ (Фил. 2:8) и претърпя от Своето възлюбено създание – човека – поругание, похулване и страдание. Доброволно прие смърт и погребение, но не беше възможно Този, Който Сам е Живот и Извор на живота да бъде подвластен на смъртта. Христос самовластно, като Бог, възкръсна от мъртвите и отвори пътя за възкресението на всеки един човек. В това е най-великата проява на Неговата любов. Богочовекът Господ Иисус Христос направи възможно нашето участие в тази свята Негова любов чрез спазване на заповедите Му: „а който пази словото Му, в него наистина Божията любов е съвършена: по това узнаваме, че сме в Него“ (1 Иоан. 2:5). За това наше общение със Спасителя Христа св. апостол Павел пише: „Верен е Бог, чрез Когото сте призвани за общение със Сина Му Иисуса Христа, Господа нашего“ (1 Кор. 1:10).  „Нашето общение със Спасителя Христа е всъщност спасението; общението с Освещаващия – освещението; с Бога -  обожението; с Безсмъртния – обезсмъртяването; с Възкръсналия – възкресението; с Възнеслия се – възнесението и сядането от дясната страна на Бога Отца“. /Преп. Юстин Попович/

С възкресението Си Синът Божий победи смъртта и потвърди истинността на своите думи: „Аз съм пътят и истината и животът” (Иоан 14:6).  Едновременно с това Спасителят бидейки Правдата, Доброто,  Мъдростта,  Светлината на света ни призовава: „Бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец” (Мат. 5:48). Затова е необходимо всички да влезем в борба със греха и със злото, което е в нас. Тази „борба не е против кръв и плът, а против началствата, против властите, против светоуправниците на тъмнината от тоя век, против поднебесните духове на злобата” (Еф. 6:12). В това наше решително противопоставяне на злото и в устремеността ни към придобиване на  святост ни вдъхновява Сам Богочовекът Иисус Христос, Който е най-висшият, най-съвършеният вечен критерий мяра и път за истината, за доброто, за живота. Нашият страх и неувереност се разсейват от Неговите думи: „Не бой се, само вярвай!” (Марк 5:36). Тържеството на славното  Христово Възкресение е потвърждение на силата  и неизменността на Господните слова: „дерзайте: Аз победих света” (Иоан 16:33). Тази Своя победа Спасителят  ни дарува щедро и „всякой, който е роден от Бога, побеждава света; и тази е победата, която победи света – нашата вяра. Кой побеждава света, ако не онзи, който вярва, че Иисус е Син Божий?” (1 Иоан. 5:4-5).

Нека тези прерадостни дни влеят нови сили във всеки, който се бори с греха и се стреми към по съвършен, по добродетелен живот, съобразно  заповедите на Христа Спасителя. Днес този свят, който  повече от всякога „лежи в злото” (1 Иоан. 5:19) противоречи на вечните евангелски истини. Днес свободната воля на човека повече от всякога е поставена на тежки изпитания и правейки своя избор, ние  много лесно губим даруваната ни от Бога свобода, робувайки на своите страсти и похоти. Днес човечеството има по добри от всякога технологични средства, материални блага и достъп до огромен информационен поток, но човекът става все по- объркан и все по-страдащ. Престъпността, насилието, войните и конфликтите непрекъснато се разрастват, а грехът по всякакъв начин търси признание, омаловажаване и оправдание, за да се вкорени по-дълбоко в душите на хората.

Единственият изход и спасение за човека е Възкръсналият от мъртвите Богочовек Иисус Христос. Той е най-святата, най-висшата, най-съвършена вечна и непреходна ценност, необходима  като основа за личната промяна  към по- добро на всеки един човек. Това е главният залог за положителната промяна и доброто устроение на живота в обществото ни, за духовния напредък на милия наш народ и скъпото ни Отечество. Нека мислите и сърцата ни да се издигат винаги към Христа Иисуса, за да имаме „Божия мир, който надвишава всеки ум” (Фил. 4:7).

От все сърце и душа пожелавам да бъде преизобилна и неослабваща неземната радост от Възкресението Христово във всички вас, братя и сестри, православни християни в пределите на Богохранимата Неврокопска епархия. Благодатта на Възкръсналия от мъртвите, Победител над ада и смъртта, наш Спасител, Господ Иисус Христос да бъде с всички вас, духовни наши чеда, да ви закриля и съпътства през всички дни на вашия живот, да ви пази в крепко здраве и сили за да продължи всеки своето високоотговорното духовно, църковно и обществено служение.  Отечески ви поздравявам с вечно радостния поздрав: "Христос Воскресе!‘‘,"Воистину Воскресе!‘‘

С пасхално благословение,

† НЕВРОКОПСКИ МИТРОПОЛИТ СЕРАФИМСнимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"