Презалесяват Горно Хърсово

С нови насаждения ще се обновяват опожарени гори

Общинската администрация в Благоевград започва дейности по залесяване на района над село Горно Хърсово. Местата с унищожени от пожари и други природни бедствия иглолистни и широколистни гори, ще се обновят с нови насаждения. За целта е обявена обществена поръчка за избор на юридическо лице за извършване на презалесяването над село Горно Хърсово. Финансирането на дейностите е по договор за отпускане на помощ от декември миналата година, съобщиха от кметската администрация. Програмата цели възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности за развитие на селските райони. Тя е подкрепена от ЕС и Държавен фонд "Земеделие".

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен