В Пиринско искат работа и по-добра жизнена среда

И очакват помощ от европейските програми

Като възможност за осигуряване на заетост и по-добра жизнена среда разглеждат новите Оперативни програми на ЕС жителите на общините Разлог, Банско, Белица, Якоруда и Симитли. Това показват резултатите от информационните срещи по места, които тази седмица проведоха експертите на Областен информационен център – Благоевград, пише „Стандарт“. 

Десетки жители на региона се включиха и в приемните на открито, проведени в рамките на Националната кампания на мрежата от 28 областни информационни центъра „Да създадем заедно България 2020".

Жителите на Симитли поискаха нова детска градина в общината, ремонт и изграждане на нова ВиК - инфраструктура, реконструкция на общинските пътища, повече зони за отдих, спорт и игра. Жителите на общината са категорични, че възможностите, които предоставят Оперативните програми, са големи. Те очакват желанията им да бъдат взети предвид при подготовката на европейски проекти. Вярват, че в следващите години до 2020 г. населените места в общината ще придобият истински европейски вид. Акцент в анкетните карти и е и желанието за осигуряване на нови работни места. Работа – това е основната надежда, която възлагат жителите на общините Якоруда и Белица на ОП „Развитие на човешките ресурси". След като бяха запознати с възможностите, които тя и всички останали Оперативни програми предоставят, хората изразиха готовност за повишаване на своята квалификация и компетенции с цел по-лесно адаптиране към пазара на труда и достигане до заетост.

Заетост, подкрепа за младежта, подобрена улична мрежа и изграждане на нови съоръжения за спорт и отдих очакват пък жителите на общините Разлог и Банско благодарение на европейските средства. В анкетните си карти жителите на региона посочват конкретни обекти, които имат нужда от обновяване и реконструкция.
Информационните срещи и откритите приемни на Областен информационен център – Благоевград продължават през следващата седмица в общините Петрич, Сандански, Струмяни и Кресна. По време на обиколката, жителите на тези общини също ще могат да изложат своите виждания за развитие на населеното място, в което живеят, чрез европейски инвестиции.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"