Експерти призовават да се кандидатства по европроекти

Срещата бе полезна за всички общини в областта

Полезни насоки за възможностите за кандидатстване по различните оперативни програми от новия програмен период бяха дадени на среща в община Симитли. Експертите от отдел „Мерки по ос 4” на дирекция „Развитие на селските райони” в Министерството на земеделието и храните - Ралица Василева и Петя Димитрова разясниха новия подход, наречен Водено от общностите местно развитие (ВОМР). Срещата предизвика дискусия между участниците и презентиращите разясниха програмата на всички представители на институции, фирми и неправителствени организации, как да се включат и те самите. Срещата бе полезна за всички общини в областта, защото всяка община има широк спектър и благоприятни места за развитие на проекти. Експертите призоваха да се кандидатства, за да не губим ценните природни богатства, пише simitli.info.

Местното развитие в рамките на подхода ЛИДЕР в периода 2014 – 2020 г. се нарича “Водено от общностите местно развитие” (ВОМР).  Подходът ВОМР през програмния период 2014 – 2012 г. се прилага на ниво община или обединение на съседни общини. 

На срещата присъстваха кметът на община Симитли – Апостол Апостолов, кметът на община  Струмяни - Емил Илиев, зам. областният управител на Благоевград Анна Бистричка,  представители на общините Сатовча, Сандански и Кресна, местни фирми, неправителствени организации, земеделски производители.  Целта е да бъдат създадени местни инициативни групи, които искат да участват по европроекти.

Отдел „Мерки по ос 4” е отговорно звено за подготовката и прилагането на подхода ЛИДЕР през настоящия програмен период, а и на подхода ВОМР през 2014 – 2020 г.

Основните цели на този общ подход към Европейските структурни и информационни фондове са да се  насърчават местните общности да разработват интегрирани подходи „отдолу нагоре“, когато е необходимо да се реагира на териториални и местни предизвикателства, които изискват структурни промени. Да се изгради капацитет на общността и да се стимулират иновациите (включително социалните иновации), предприемачеството и капацитета за промяна чрез насърчаване на развитието и откриването на неизползван потенциал в общностите и териториите. Другата цел, която разясниха специалистите, е да се подпомогне многостепенното управление, като се осигури начин, по който местните общности могат да участват пълноценно в изпълнението на целите на ЕС във всички области.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"