Областната управа в Благоевград премахва спирки, няма да закрива разписания

Това заяви министър Ивайло Московски по време на парламентарен контрол

По предложения на засегнатите общини – Петрич, Сандански, Гоце Делчев и Сатовча, Областната администрация-Благоевград, е решила да не закрие въпросните разписания, а да премахне спирките, водещи до несъответствие с нормативните изисквания, съобщи по време на парламентарен контрол министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски относно промени в Републиканската транспортна схема. „Целта е съхраняване връзките на тези населени места с град София, което е същностна на републиканската схема без промяна на часовете от крайната спирка”.
Министърът добави, че промените на разписанието са извършени изцяло съобразно изискванията в Закона за автомобилните превози, а целта е оптимизиране на републиканската транспортна схема с оглед привеждането й в съответствие с драстично намаления пътникопоток, който води и до нелоялна конкуренция между превозвачите, извършващи превози от едно направление и създава рискове, свързани с безопасността и сигурността при превоза на пътници.

„Според нас именно поради тази причина, извършените промени могат да се считат за целесъобразни”, обясни той.
„С посочената заповед се изменят единствено разписанията от републиканската транспортна схема, т.е. с нея не се извършват промени в областните и общинските транспортни схеми. Бе даден близо 2-годишен преходен период от 2011 до 2012 година, в който общините е трябвало да предприемат съответните мерки по изискванията. През този период от страна на държавата, в лицето на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, е воден диалог с общините, чиито договори са изтичащи. Въпреки множеството проведени разговори, до момента Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията няма постъпили протоколи, удостоверяващи транспортната необходимост от разписанията, чиито договори са били изтекли и след извършена проверка не са отговаряли на нормативните изисквания”, каза още министър Ивайло Московски.