Одобриха 16 проекта за 1267 работни места в Благоевградско

Всички 16 проектни предложения подадени от областна администрация и от общините на територията на област Благоевград за Регионална програма за включване в Национален план за действие по заетостта 2015 г. са одобрени. Същите ще бъдат изпратени за окончателна оценка в министерството на труда и социалната политика. Предложенията на общините и на областна администрация бяха разгледани по време на заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие в изпълнение на заповед на председателя на комисията - областният управител Димитър Димитров. Заседанието беше открито от заместник областният управител Костадин Дурчов, според когото Регионалните програми за заетост са добър инструмент за решаване на проблемите на местния пазар на труда, въздействат върху равнището на безработица в региона и допринасят за подобряване пригодността на безработните лица с осигурена заетост, информират от пресцентъра на областната администрация. Станислава Поповска – Директор ДРСЗ-Благоевград и секретар на комисията представи накратко проектните предложения на общините на територията на Област Благоевград за Регионална програма за заетост и обучение, които да бъдат включени в НПДЗ 2015 г. 16-те предложения са за 1267 работни места, които в зависимост от дейностите и нивото на безработица в дадената община, ще бъдат оценени от Комисия към Министерство на труда и социалната политика. Г-жа Поповска отбеляза добрата активност на общините, като подчерта, че и тази година всички общини разписват проектни предложения, както и две неправителствени организации. Същите отговарят на изискванията съгласно ЗНЗ по отношение на допустими за финансиране дейности и приоритетни целеви групи. В четири от общините /Белица, Банско, Разлог и Петрич/ се предвиждат обучения. На заседанието присъстваха още: Миглена Бачева – главен експерт, Дирекция АКРРДС, областна администрация; Румяна Петкова – директор на Регионална дирекция Социално подпомагане; Любица Томова – изпълнителен директор на СЮЗО; Пламен Вълчев – експерт към Търговско-промишлена палата; Силвия Христова – председател на РС на КНСБ; Димитър Марчев – председател на КТ „Подкрепа“; Петър Попадиин – директор на Дирекция „Областна инспекция по труда.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия