Благоевградска област - на трето място в страната с най-ниска смъртност

Болестите на кръвообращението най-чести в Благоевградско

Благоевградска област е на трето място в страната с най-ниска смъртност  след областите Кърджали и София, сочат данните на Националния  статистически институт. През 2013 г. в областта поради външни причини,  несвързани със заболявания, са починали  69 души (1.8%), от които 56  мъже и 13 жени, предаде Дарик.

Външните причини за смърт се определят като  предотвратими причини, тъй като включват случаи, чиято етиология е  породена и свързана с начина на живот и фактори от околната среда и  инфраструктура. Основните причини за смърт сред цялото население в  област Благоевград и през 2013 г. са болестите на органите на  кръвообращението. На тях се дължат 67.2% от умиранията. Коефициентът на  смъртност е 785.6 на 100 000 души от населението, като интензитетът е  по-висок сред мъжете - 798.5 на 100 000 мъже срещу 773.1 на 100 000  жени. От тези болести са починали 2 507 души - 1249 мъже и 1258 жени.

Относителният  дял на починалите от болести на органите на кръвообращението в детската  и юношеската възраст (0-19 навършени години) на мъжете е 33.3%, а на  жените 16.7%. Във възрастова група от 20 до 44 години делът на  умиранията от тези болести при мъжете e нисък спрямо този при жените,  съответно 33.3 и 42.4%. От 45 годишна възраст и повече относителният дял  на умиранията е по-висок при жените. На второ място като причини за  смърт сред цялото население в областта са новообразуванията, на които се  дължат 18.5% от всички умирания. Смъртността от новообразувания е 216.8  на 100 000 души. Смъртността при мъжете е 1.8 пъти по-висока от тази  при жените.

Починалите мъже са 435, а жените - 257. Коефициентите на  смъртност са съответно 278.1 на 100 000 мъже и 157.9 на 100 000 жени. На  трето място като причини за смърт сред цялото население в област  Благоевград са болести на дихателната система с относителен дял 3.4% и  смъртност съответно 46.0  на 100 000 мъже и 36.3 на 100 000 жени.