България с повече пари и нови възможности за рибарите

Основният фокус в бъдещата програма ще бъдат аквакултурите и преработката на риба

Европейската програма за рибарство и аквакултури ще бъде с малко по-висок бюджет през новия програмен период до 2020 г. В новия програмен период ще се залага на производството на аквакултури, иновациите в сектора и развиването на алтернативни туристически дейности. Програмата върви с най-бавния темп на обработка от местните власти.

Въпреки трудното изпълнение на настоящата програма по рибарство и аквакултури, България ще разполага с малко по-висок бюджет за този сектор. До 2020 г. секторът има възможност да усвои 113.5 млн. евро, 88 млн. евро от които са средства от ЕС. Този бюджет е по-висок от настоящия с около 8 млн. евро, или с около 7% повече спрямо изтеклия вече програмен период.

Основният фокус в бъдещата програма ще бъдат аквакултурите и преработката на риба, като се предвижда финансиране и за иновации, стана ясно при представянето на проекта й през август. Очаква се по тези две схеми бюджетите да бъдат по-високи от настоящите. В новата програма ще бъде заложена още възможността да се финансират колективни инвестиции от няколко фирми в бранша, както и да се развиват туристически дейности. Така например е възможно рибарските компании да могат да получат финансиране за организиране на разходки на туристи с кораби, изграждане на къщи за гости, хотели и др.

В новата програма отново е предвидено финансиране за изграждане на рибарска инфраструктура - пристанища, лодкостоянки и други, както и средства за екологични дейности. Ще се финансират още проекти на местни инициативни рибарски групи, каквато възможност имаше и до този момент.

В края на август рибарски сдружения изпратиха безпрецедентно остро за този сектор писмо до Европейската комисия, в което настояват агенцията да бъде изолирана от управлението на европейските средства.

 Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"