Краен срок за вписване по настоящ адрес

Важно за избирателите!

Днес изтича срокът, до който избирателите, чийто постоянен и настоящ  адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в  избирателния списък по настоящ адрес.

След вписването по настоящ адрес на избирателя не може да бъде  издавано удостоверение за гласуване на друго място. Заявленията се  подават до кмета на общината, района или кметството по настоящия адрес  на гласоподавателя, припомнят от ЦИК.

Крайният срок, в който ГД "Изпълнение на наказанията" в  Министерството на правосъдието предоставя на ГД "ГРАО" в МРР данни за  лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизираното  им заличаване от избирателните списъци, изтича днес.

Също днес изтича срокът, в който кметовете на общини трябва да  направят предложения до районните избирателни комисии /РИК/ за съставите  на подвижните секционни избирателни комисии /СИК/.

Общинските  администрации издават удостоверения за гласуване на друго място само на  кандидат- депутатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на  наблюдателите, припомнят от ЦИК.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"