Избрани Новини

Лозари и винари от Санданско с възможност за европари

Бюджетът по отворените вече мерки е в размер на 42 500 000 евро

Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) стартира прием на заявления по две мерки от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 - „Инвестиции в предприятия” и „Популяризиране на пазарите на трети държави”.

Районът на Кресна и Сандански е известен с производството на уникални за Пиринския край сортове като “Широка Мелнишка” ,”Керацуда” и “Рубин”. Десетки са производителите в Благоевградска област, които могат да се възползват от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018.

Дейностите, които ще бъдат финансирани по нея, са разделени в няколко мерки.  Те са „Преструктуриране и конверсия на лозя”, „Инвестиции в предприятия”, „Събиране на реколта на зелено” и „Популяризиране на пазарите на трети държави”. Бюджетът по отворените вече мерки е в размер на 42 500 000 евро за периода 2014-2018, или по 8 500 000 евро за всяка финансова година за мярка „Инвестиции в предприятия” и 7 500 000 евро, или по 1 500 000 евро за всяка финансова година за „Популяризиране на пазарите на трети държави”

Подпомагането по мярка „Инвестиции в предприятия” обхваща дейности за производството на лозаро-винарските продукти от гроздето до бутилирането и етикетирането на виното. Максималният размер на финансовата помощ е до 50% от стойността на действителните разходи за изпълнение на всяка конкретно определена дейност, като максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат е левовата равностойност на 400 000 евро.

Финансова помощ по мярката могат да получат търговски дружества, професионални организации, организации на производители и междупрофесионални организации по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки, държавни органи и институции, чиято дейност е свързана с насърчаване на бизнеса, както и притежатели на търговски марки, регистрирани съгласно изискванията на националното законодателство, прилагащи проекти, насочени към популяризиране на търговска марка.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)