Студентка от ЮЗУ победителка в регионалния кръг за младежки проект

Сузана Белемезова, 20-годишна студентка от Югозападен университет, е победителят в регионалния кръг на Националния конкурс за разработване на младежки проект под надслов „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти". Нейното проектно предложение: „Младежите на община Благоевград в действие" получи 96 точки от тричленна оценителна комисия, включваща експерти в областта на проектното финансиране от Община Благоевград, Областна администрация Благоевград и Областен информационен център. Проектът цели чрез реализиране на различни форми на неформално образование, спортни и социално превантивни дейности да се ангажира свободното време на децата и младежите, които приучавайки се към здравословен начин на живот сред природата да се предпазват по-лесно от опасни зависимости. Проектът се вписва в приоритетна ос 3 на новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020.

На второ място с 94 точки се класира проект „Малки деца - големи надежди" с автор Никол Тимева, също студентка от Югозападен университет, а на трето е проектът на Лили Сотирова, абитурентка от Математическата гимназия „Акад. Сергей Корольов".

Всички участници ще получат грамоти, а за победителят наградата е електронен четец. Проектът на Сузана продължава съзтезанието с останалите 26 победители от регионалния кръг на национално ниво.

Резюмета на проектите на всички победители от регионалния етап ще бъдат публикувани на Единния информационен портал за Структурните фондове. Те ще вземат участие също в специална церемония по награждаването, която ще се проведе на 30 юни 2014г. в Гранитна зала на Министерски съвет.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен