Културолози се обучават в ЮЗУ от септември

Нова интердисциплинарна бакалавърска специалност „Култура и културен туризъм“ е открита в ЮЗУ "Неофит Рилски"

Новата бакалавърска програма е създадена в рамките на проект "Изкуството и културата като ресурс за постигане на общество с икономика на знанието". Проектът е финансиран със средства на Европейския съюз. Учебният план е съобразен с водещите европейски практики в областта на културното наследство и на културния туризъм. Приемът започва с предстоящата 2014-2015 учебна година. Специалност "Култура и културен туризъм" подготвя специалисти за работа в бързоразвиващата се сфера на културния туризъм. Бакалавърската програма има междудисциплинарен характар. От една страна студентите придобиват задълбочени познания в областта на културата, а от друга - професионална компетентност, знания и умения от сферата на туризма. Широкопрофилната подготовка на студентите ги превръща във високо компетентни, мотивирани и подготвени за практиката специалисти в сферата на културата и културния туризъм.
Те се реализират в националните, областни и общински културни институции, свързани с изследването и опазването на културното наследство; в туристически центрове, туроператорски фирми, хотелски комплекси, свързани с развиване и практикуване на културен туризъм; във висшите училища; в изследователски институти на БАН и др.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия