Бакалаври се обучават в две нови специалности в ЮЗУ

С решение на Академичния съвет на ЮЗУ "Неофит Рилски" от 28 май 2014 г., в професионално направление История и археология се откриват две нови специалности за придобиване на ОКС бакалавър - История и археология и Архивистика и информационна сигурност, приемът за които започва за предстоящата 2014-2015 учебна година.

Основната цел на обучението по специалността История и археология е подготовката на висококвалифицирани специалисти в сферата на историческата и археологическата наука с възможност за реализация като специалисти-историци и археолози - уредници в музеите в страната, научните институти към БАН, висшите училища, Националния институт за недвижимо културно наследство и др.

Специалност Архивистика и информационна сигурност подготвя професионалисти за съвременната модерна администрация и управление, както и за институциите на паметта - архиви, музеи, библиотеки и други.

Интензивното изучаване на английски език в продължение на целия курс на обучение осигурява възможност завършилите да се реализират в международните отдели на местни и централни институции, както и в бизнес сектора.

По желание студентите могат да завършат и модул за получаване на допълнителна квалификация като учители.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия