Обсъждат кандидатурата ни за "Живи човешки съкровища-България"-2014

Във връзка със защитата на нематериалното културно наследство, Министерството на културата поддържа Националната система „Живи човешки съкровища – България“, с която се цели съхраняване на знанията и уменията за културно изразяване, които имат важно културно, историческо и художествено значение за България и тяхното представяне на следващите поколения.
Попълването на Националната система „Живи човешки съкровища – България“се извършва на две години, като право на номинации имат народните читалища, като най-стари културни институции, както и регионалните музей.
Процедурата за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България“ се извършва на регионално и национално равнище.
За тази цел са необходими съвместните ни усилия на областна администрация, общините на територията на областта, Регионален исторически музей – Благоевград, Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища“ – Благоевград и читалищата, които ще кандидатстват за реализиране на дейностите по номинирането и оценяването на кандидатурите за 2014 г. По регламент, кандидатурите на регионално ниво се събират в областните администрации до 20 април 2014 година, определя се комисия, която най-късно до 31 май 2014 г. трябва да изпрати кандидатурите в Министерство на културата.

На 23 май от 10:00 часа в Областна администрация-Благоевград ще се проведе заседание на Регионалната експертна комисия за определяне на кандидатурата на Област Благоевград за Националната система „Живи човешки съкровища – България“ за тази година.

Комисия с председател проф. д.н. Костадин Динчев ще разгледа и оцени постъпилите предложения за попълване на националната система „Живи човешки съкровища - България“.

Четири читалища от селата Яворница, Баничан и Ваклиново и от град Якоруда ще вземат участие  в раздел "Традиционни празници и обреди" и в раздел „Традиционни занаяти, домашни дейности  и поминъци”.
Церемонията по обявяването на регионалните и националните живи човешки съкровища ще се състои в Министерство на културата на 24 юни 2014 г.

Номинираните за Националната система „Живи човешки съкровища – България“ от Област Благоевград за 2010г.  и 2012 г. бяха: „Песента – минало, настояще и бъдеще”, НЧ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Сатовча, общ. Сатовча  – Група на „Високо пеене” и  „Добърски баби – пазители на традиционния обред Водици“  - с. Добърско, Народно читалище „Просвета – 1927”, с.Добърско, община Разлог, област Благоевград – група „Добърски баби”.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия