В Разлог откриват екопътека, нарекоха я "Стъпалата"

Днес от 11:00 часа с официална церемония на входа на „Стъпалата“ инж. Красимир Герчев кмет на Община Разлог ще даде старт на строителството на еко пътека „STEP UP”. Ще бъде изпълнен ритуала „Водосвет“ за успешната реализация на обекта.

Община Разлог изпълнява тези дейности по проект „Устойчив туризъм и промотиране на екологията в партньорство” (Sustainable Tourism and Ecology Promotion Under Partnership - STEP UP) в партньорство с Община Гевгелия (Македония), Договор РД-02-29-227/29.04.2013г., одобрен за финансиране по приоритетна ос 2 Подобряване качеството на живот, сфера на дейност 2.1. Оползотворяване на природни ресурси  по Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA) България – Македония“ 2007-2013 г. Общата стойност на проекта и за двете общини е 499 873.91 евро. Водеща организация е Община Разлог с бюджет – 326 034,96 евро, а партньори - Община Гевгелия, Република Македония с бюджет 173 838,95 евро.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца от подписване на договора за субсидия.

Проектно предложение е насочено към осигуряването на балансирано и ефективно регионално развитие на двете партньорски общини, чрез ефективно опазване и оползотворяване на наличните природни ресурси и тяхната интеграция в регионалния туристически продукт.

При реализацията на проекта се предвижда изграждане на дребномащабна инфраструктура за екологичен туризъм (еко пътеки) и места за почивка и отдих в общините Разлог и Гевгелия, която да допринесе за развитието на алтернативни форми на туризъм; Създаването на нов тип туристически атракции позволяващи иновативно и интерактивно представяне на местното природно наследство и последващата му интеграция в общ туристически продукт; Повишаване на екологичната отговорност и съзнание на местното население в двете партньорски общини; Повишаване броя на алтернативни туристически услуги предоставяни на посетителите на двете общини; Създаване на дългосрочно и ползотворно партньорство между двете общини. 

На церемонията са поканени всички желаещи да присъстват  граждани, официални гости и представители на фирмите изпълнители на строителството, строителен надзор и авторския колектив изготвил проекта.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"