Хората с увреждания в Кюстендил вече се возят в специален асансьор в общината

В сградата на Община Кюстендил вече функционира асансьор за хора с увреждания

Това каза по време на заседанието на Общинския съвет в Кюстендил кметът на общината Петър Паунов, предаде „Фокус”. Новата придобивка ще позволи на трудно подвижните хора да имат достъп и до втория етаж на административната сграда. Кметът призова за по-сериозна обществена подкрепа и засилено внимание, защото има множество посегателства на растителността, която се засажда по проект на общината за зелена и достъпна градска среда. „Вече няколко пъти се крадат розите и другата растителност. Принудени сме да правим непрекъснато обследване и влагаме допълнителни средства за видеонаблюдение, а все още обектите не са предадени за стопанисване на общината”, заяви Петър Паунов. Той отговори и на въпрос, свързан с обществените тоалетни, като посочи, че такива работят на входните артерии на Кюстендил – автогара и железопътна гара, както и на кооперативния пазар. Общинският съветник Боян Владимиров отправи питане относно незаконните постройки в ромския квартал „Изток”, като даде и предложение общинската охрана да следи за новоизградените незаконни постройки. Кметът заяви, че ще отговори писмено на зададения въпрос. Бяха приети и три допълнителни докладни записки, една от които свързана с подобряване на инвестиционния климат в общината. Съветниците съгласуваха стратегическия план за дейността на звеното за вътрешен одит, както и годишната програма за работата му през тази година и доклад за свършеното през 2013 година. Беше приета и тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности, която ще бъде в сила от 2015 г. до 2017 година. Тя касае постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности за посочения период. На заседанието беше извършена промяна в списъка на видовете общински жилища поради установени остри здравословни и социални проблеми. Съветниците приеха доклада на действащата комисия по безопасност на движението на територията на общината за 2013 година. Единодушно беше дадено съгласие за разкриване на нова социална услуга, касаеща център за социална рехаблитация и интеграция за възрастни с увреждания. Предложението е услугата да бъде делегирана от държавата дейност, а капацитетът на самия център да бъде 25 потребители и съответстващия персонал.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен