22 предписания за неточни етикети на хляб в Кюстендилско

22 предписания са издадени на обекти за производство на хляб и хлебни изделия, след извършени проверки на територията на Кюстендилска област, съобщават от Областна дирекция по безопасност на храните. Проверките са разпоредени със заповед на директора на областната структура д-р Първан Дангов. Инспекторите са проверявали за наличие на технологична документация, влаганите суровини, използвани добавки, етикирането на продуктите и други. Проверени са 30 обекта за производство на хляб. От извършената проверка на оперативната документация е установено, че не се влагат оцветители, утайки от кафе, бензолен пероксид и билки. При проверките относно етикетиране на готов продукт в част от проверените етикети и етикетирани храни са установени няколко несъответствия, касаещи обявяване на срока на трайност и необявяване на съставките с точните им наименования. Не е обявен и съставът на вложените миксове.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен