Избрани Новини

Ще открият ли паралелка по туризъм в Банско?

По инициатива на кмета Георги Икономов в курортния град се проведе работна среща на тема „Потребностите на пазара на труда и местния бизнес от специалисти по определени професии, свързани с туристическия бранш. Необходимост от разкриване на професионална паралелка след 7 клас в СОУ „Неофит Рилски”. Възможности за тристранно сътрудничество между Община-Училище-Бизнес, с цел реализиране на адекватни форми на професионално образование на територията на община Банско”.

В дискусията се включиха представители на хотелиерския и ресторантьорския бизнес и директорите на общообразователните училища в общината, съобщиха от пресцентъра. Обсъдена бе възможността за разкриване на професионална паралелка с направление „Туризъм и ресторантьорство” към СОУ „Неофит Рилски” – Банско, в тясно взаимодействие с местния туристически бизнес и съгласно потребностите на трудовия пазар в курорта. Браншът заяви своята готовност за съдействие чрез предоставянето на материалната си база за провеждането на практически занимания. Изтъкната бе необходимостта от създаването на договорни отношения, които да гарантират реализирането на обучените кадри в Банско. В същото време това би довело до повишаване на конкурентноспособността на трудовия пазар и съответно качеството на предлаганите туристически услуги. 

„На всички е известно, че в Банско преобладаващата част от заетите в туризма не са жители на общината. В разговорите ми с туристическия бранш многократно ми е поставян въпросът за необходимостта от създаването на паралелка с туристически профил. Вярвам, че заедно с бизнеса можем да намерим правилната формула за създаване на качествено професионално-ориентирано образование в Банско. С разкриването на такава паралелка бихме могли едновременно да постигнем три цели – да задоволим потребностите на бизнеса от добре обучени кадри,  да подобрим общинската образователна система и да гарантираме сигурни работни места на завършилите ученици”, изтъкна кметът Икономов.Топ Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов