Избрани Новини

Първокласниците бяха на преден план в Банско

В Банско се проведе дискусия между кмета на Банско Г. Икономов, директорите на НУ „Св. Паисий Хилендарски”- Н. Бърдарева, СОУ „Неофит Рилски” Ел. Йорданова, Иванка Бонкина - експерт „Образование,” към Общинска администрация - Банско и родителите на децата, които ще бъдат в първи клас през 2014/2015 г. Темата на срещата бе приемът на децата в първи клас и тяхното разпределение.

Общинският образователен експерт г-жа Бонкина изложи законовите параметри, които определят максимално допустимия брой деца в една паралелка  на 22. Право на родителите е да изберат учебно заведение, но не и учител. Децата ще бъдат разпределяни от училищните ръководства на база на приетите от тях критерии. Тя изтъкна необходимостта от съобразяване с разписаните правила и избягване на завишаването на броя на децата с оглед на ефективното протичане на учебния процес.

„Необходимо е да се помисли също и за децата със специални образователни потребности, които успешно се интегрират в училищата и които имат нужда от много грижи и внимание. Трябва да се даде шанс на децата да се обучават в условия, които отговарят  на нормите на българското законодателство. Големите паралелки не създават оптималната образователна среда” изтъкна г-жа Бонкина.

Документите за приемът на деца в първи клас през учебната 2014/2015 година в Община Банско ще се приемат в учебните заведения от 30.05.2014 г. до 27.06.2014 г. Те включват заявление от родителя в комплект с удостоверение за завършената от детето подготвителна група, съобщиха от пресцентъра.

„Провеждането на общинска кампания за приема на деца в първи клас е важен процес. Радващо е, че имаме увеличение на децата, които през есента ще се запишат в първи клас. Техният брой предполага създаването на поне още една паралелка през предстоящата учебна година. Отговорно мога да кажа, че и двете училища разполагат с подготвени и опитни педагози, които ще предоставят отлично начално образование за Вашите деца” подчерта пред родителите кмета Икономов.Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден