Белица претендира за разложки земи

Община Разлог е готова да отстоява териториалните си интереси и да защити замята и гората на Елешница

От няколко дни в медиите активно се обсъжда темата за ограбването на Елешница с 20 000 декара гора. Община Разлог е получила единствено сигнал от кмета на село Елешница Сашо Мицин за тревожно възстановяване на приблизително 20 000 дка гора на Община Белица в землището на село Елешница. Ръководството на община Разлог поиска от Общинска служба Земеделие – град Разлог официално предоставяне на информация за това дали е издадено решение за възстановено правото на собственост на Община Белица върху гори в землището на с. Елешница, община Разлог, съобщават от пресцентъра. Ако Общинска служба по земеделие – гр. Разлог е издала такова неправомерно и незаконосъобразно Решение, Община Разлог ще предприеме всички законови стъпки да защити териториалната си цялост и интереси на хората от общината. Кметът на Община Разлог инж. Красимир Герчев обяви, че застава зад претенциите на местното население и създадения Инициативен комитет, които остро осъдиха действията на Община Белица и Общинска служба по земеделие – гр. Разлог. Местното население на Елешница се готвят за блокиране на основни транспортни връзки и обявиха готовност за борба за защита на своята територия. Юристите на община Разлог вече работят по казуса и информираха, че с  Решение №851 от 15.12.2000 г. на Министерски съвет от територията на Община Белица се отделя село Елешница, което се присъединява към територията на Община Разлог. След влизане в сила на решението на МС е издаден Указ № 480 от 19.12.2000 г. на Президента на Република България, с който са утвърдени новите граници на Община Белица и Община Разлог. Законовото основание за издаването на президентския указ е чл. 98, т. 5 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 28, ал. 1, т. 7 от Закона за административно териториалното устройство на Република България. Указът потвърждава решението на Министерски съвет, с което с. Елешница е отделено от територията на Община Белица и е присъединено към територията на Община Разлог. Съгласно разпоредбата на чл. 2а от Закона за общинската собственост „ Когато в резултат на административно-териториални промени населени места се включват в друга община, имотите и вещите по чл. 2, ал. 1, които са на територията им, преминават в собственост на общината, в чиито граници се включва съответното населено място.” Община Белица няма законово основание и не трябва да има претенции към Параграф 10, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за общинската собственост Община Белица е трябвало да спре всички разпоредителните действия с общинското имущество на територията на населеното място – село Елешница. Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"