12 проекта в актива на Белица

От всички 24 проекта с европейско финансиране, по които е работила община Белица през изминалия седемгодишен период 2007-2013, само 7 са по Оперативните програми

Останалите са по Програмата за развитие на селските райони (12 проекта), Програма за трансгранично сътрудничество с Македония (3 проекта), един по Програмата за европейско териториално сътрудничество с Гърция и един по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Това стана ясно на срещата на екипа на Областен информационен център – Благоевград с колегите от Белица, които работят по европейските проекти на общината. Според Йълдъз Парова, старши експерт „НЕП“, именно Програмата за развитие на селските райони дава възможност на малката община да финансира значителни инфраструктурни проекти като реконструкция и доизграждане на водпроводни и канализационни мрежи, изграждане на довеждащи колектори, реконструкция на общински пътища. С успешно изпълнените 5 проекта по мярка 313 са изградени туристически маршрути и екопътеки, включително към популярния в цялата страна „Парк за танцуващи мечки“. Около един милион лева безвъзмездна помощ е получила общината от ОП „Регионално развитие“ за изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводненията в с. Дагоново и с. Краище и близо половин милион за внедряване на енергоефективни мерки в образователната инфраструктура. Два от проектите по ОП „Развитие на човешките ресурси“ са на общинска администрация за мерки в социалната сфера, а един е на бизнеса – за стартиране на производство по схемата за предприемчивите българи. В процес на изпълнение са и 2 проекта по ОП „Административен капацитет“ за оптимизиране структурата и функциите на общинската администрация, както и за стратегическо планиране и контрол в реализацията на общински политики. Успешни проекти са осъществили в община Белица и по програмите за териториално и трансгранично сътрудничество. Със средства на програмата за сътрудничество с Македония е изградена обществена трапезария за социално слаби хора, предвижда се реконструкция на съществуващата музейна сграда. С финансовата помощ на програмата за сътрудничество с Гърция пък е изградена изцяло чудесна нова спортна зала в с. Краище с капацитет 250 зрители.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен