В Симитли завърши обиколката на ОИЦ по поречието на Струма

Община Симитли няма спрени проекти по Оперативните програми, стана ясно на срещата на ОИЦ - Благоевград с екипа за планиране и управление на проекти и секретаря на общината - г-жа Виолета Айкова. Спазването на правилата е според нея формулата за успех за привличане на повече европейски средства за подобряване качеството на живот на хората.

Общо 6 млн. и 400 хил. лв. е стойността на инвестициите по различните оперативни програми в общината за периода 2007-2013 г., отчете Веселин Димитров, началник-отдел „Планиране и управление на проекти", който сподели опита на екипа си от работата им през изтеклия програмен период.

По данни на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН), общо 15 са сключените договори в община Симитли, като 12 от тях са проекти на общинската администрация. Добрата работа на екипите се дължи на натрупания опит от дългогодишната работа по проекти още от предприсъединителния период, и непрекъснатото повишаване на квалификацията на експертите със средства от програма „Административен капацитет".

Макар и малка община, Симитли работи успешно и по инфраструктурни проекти. По ОП „Регионално развитие" са изградени защитни съоръжения - крайбрежни стени по десния бряг на р.Струма и са внедрени енергоспестяващи мерки в образователната инфраструктура на територията на общината. Основната част от инфраструктурните проекти в общината, както и в повечето от общините от региона се изпълняват, обаче, по Програмата за развитие на селските райони.

След два успешно реализирани проекта по ОП „Околна среда" на стойност близо 3 млн.лв., днес Община Симитли има пълна проектна готовност да кандидатства през новия програмен период за реконструкция и доизграждане на водопроводни и канализационни мрежи в Симитли и Крупник и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадни води.

Екипът на общината не пропуска да използва всички възможности за привличане на допълнителни средства извън собствения бюджет, който е крайно недостатъчен за да покрие всички нужди за благоустрояване на населеното място и подобряване живота на хората. Освен по Оперативните програми, Общината изпълнява и редица проекти по европейско териториално сътрудничество с Гърция и трансгранично с Македония. Задържането на младите хора в общината е една от най-големите грижи на екипа. Именно това цели проектът „За младите хора и тяхното бъдеще", който Община Симитли изпълнява в партньорство с гръцка община за изграждане на спортен комплекс „Спартак" в село Крупник. Проектът е с бюджет над 3 млн.лв. и цели превръщането на базата в модерен спортен комплекс на европейско ниво, където ще могат да се провеждат мачове от Европейските клубни турнири.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"