Лондонска община споделя опит с Банско

Представители на община Кройдън посетиха Банско, за да демострират опита си по отношение на управлението на човешките ресурси

Посещението е в рамките на проект „Идентифициране и внедряване на добри практики в областта на управлението на човешките ресурси чрез обмяна на опит и практически знания между община Кройдън и община Банско”, осъществен с финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”. Изготвен е анализ на състоянието на двете общини, чрез който да бъдат взаимствани добри практики между двете администрации.

Община Банско може да се възползва от опита на лондонските си колеги в посока комуникация с данъкоплатци и подготовка на стратегически документи. В рамките на проекта беше представено изследване, показващо добре развита онлайн платформа за кандидатстване за работа в лондонската община, което би имало успешно приложение и в община Банско. Препоръчано бе да се въведе техника – „служител на месеца” и други мерки в областта на административна организация.

Представителите на община Кройдън отбелязаха, че са заинтересовани от добрите практики в нашата община - годишно актуализиране на възнагражденията на база годишни оценки и добро взаимодействие на административния екип.

Постигнато е отлично сътрудничество между двете общини, което е с тенденция да продължи в дългосрочен план за обмяна на опит в областта на строителството, туризма и въпроса с безработицата.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен