По-ниски такси за административни и технически услуги в Банско

С приетите от Общински съвет–Банско изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско, размерът на голям брой такси за административни и технически услуги (бързи и експресни), изпълнявани от администрацията, намаляват с до 20% през 2014 година. Ръководството на Община Банско предприема административните промени с цел облекчаване на гражданите и бизнеса в района при тяхното административно обслужване, съобщиха от пресцентъра на общината. Освобождават се от такса за технически услуги Българския червен кръст, молитвените домове, собственост на законно регистрираните вероизповедания на територията на Община Банско, както и всички държавни и общински организации на бюджетна издръжка.Актуализираната наредба е публикувана на официалната страница на Община Банско за информация на гражданите и фирмите.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен