На крачка от изграждане на депо за битови отпадъци в Благоевград

Екоминистерството даде зелена светлина за изграждането на депо за твърди битови отпадъци в община Благоевград

Решението на този изключително важен проблем става след двегодишни усилия на кметския екип, начело с д-р Атанас Камбитов. Особено важно за благоевградчани е, че по този начин опасността от голямо увеличение на такса смет намалява значително

В писмо от Министерството на околната среда и водите, изпратено в началото на тази година до благоевградския кмет, се посочва, че оценката на доклада за въздействие върху околната среда е положителна. От писмото, подписано от министър Михайлова, става ясно, че предложените от общината „най-добри налични техники“, предвидени за изграждането на депото, също са получили одобрение и могат да бъдат прилагани. Така се удостоверява, че заложените технически методи в бъдещата работа по проекта отговарят на всички стандарти и норми за опазване на околната среда. По този начин се дава зелена светлина за изпълнението на проекта и продължаването на заложените в закона процедури. Изграждането на регионалната система за управление на отпадъците ще предотврати налагането на санкции от  европейския съюз и последващото ги неминуемо увеличение на таксата за битови отпадъци. Изчисленията на специалистите показват, че отчисленията догодина биха достигнали до 44 лева за тон отпадъци, ако общините не изпълнят европейските изисквания.

Справката показа, че до ноември 2011 година не са направени никакви постъпки от страна на община Благоевград за изграждане на депото. Поради тази причина от 4 години благоевградчани плащат отчисления за всеки тон отпадъци годишно, които в момента възлизат на 34 лева за всеки тон. При положение, че общината обработва около 35 000 тона смет на година, сумата за отчисления надхвърля 800 000 лева. Обикновените хора не усещат директно върху гърба си тези санкции, защото такса смет не се повишава, но те са за сметка на общинския бюджет, т.е. вместо за асфалтиране на нови улици и за изграждане на нови детски градини, данъците на благоевградчани изтичат за плащане на санкции.

Реализацията на проекта означава, че тези финансови тежести ще отпаднат, а спестеният паричен ресурс ще се насочи към други важни дейности за благоустрояването и облагородяването на града. Екопарафът на депото гарантира и, че таксата за битови отпадъци няма да бъде увеличена и семейният бюджет на благоевградчани ще бъде облекчен.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"